Elektrorem Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe ELEKTROREM Sp. z o.o. w Janikowie powstało 1 października 1993 roku jako pierwsza samodzielna firma z restrukturyzacji Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA S. A. w Janikowie. Wyłączono z działalności JANIKOSODY S. A. remonty instalacji elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia, oraz prace modernizacyjna – inwestycyjne po stronie elektrycznej. W roku 2000 przejęliśmy usługi AKPiA od Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODY S.A., a w roku 2001 na mocy porozumienia przejęliśmy 27 pracowników eksploatacji urządzeń elektrycznych w ruchu 4BOP. Świadczymy usługi remontowe silników elektrycznych dla Zakładów Tłuszczowych w Kruszwicy oraz innych firm i instytucji publicznych z naszego regionu.

Obecnie zatrudniamy 90 pracowników. Nasze wysiłki i plany ukierunkowane są zwiększanie udziału w rynku oraz na zapewnieniu godnych warunków bytu naszej Załogi. Ponadto posiadamy nowoczesny, świetnie wyposażony warsztat samochodowy zlokalizowany przy ulicy Przemysłowej 2 w Janikowie, z którego chętnie korzystają okoliczni mieszkańcy.

NASI KLIENCI

Obecnie realizujemy bardzo szeroki zakres usług serwisowych, remontowych, elektrycznych i AKPiA. Zadania swoje realizujemy nie tylko na rzecz CIECH SODA POLSKA S.A., ale również dla Zakładów Tłuszczowych KRUSZWICA, Kombinatu Cementowo – Wapienniczego KUJAWY, Cukrowni JANIKOWO i innych firm oraz miasta Janikowa.