ELEKTRYKA

  • Wykonawstwo nowych instalacji elektrycznych.
  • Remonty instalacji i aparatury niskiego i wysokiego napięcia do 110 kV.
  • Remonty kapitalne i mechaniczne silników elektrycznych N/N. CENNIK
  • Remonty mechaniczne silników elektrycznych W/N. CENNIK
  • Planowe przeglądy i pomiary okresowe.
  • Badania sprzętu dielektrycznego, diagnostyka techniczna i pomiary urządzeń energetycznych. CENNIK
  • Całodobowy serwis utrzymania ruchu – pogotowie techniczne, inspekcje, usuwanie usterek i bieżące prace serwisowe.
  • Laboratoria aparatury pomiarowej i elektrycznego sprzętu BHP.
  • Zarządzanie utrzymaniem ruchu.
  • Dokumentacja elektryczna.