Usługi automatyki przemysłowej

Ciągłość i efektywność pracy zautomatyzowanej linii produkcyjnej jest niezbędna dla prowadzenia konkurencyjnej działalności. Systemy automatyki przemysłowej odgrywają tu kluczową rolę, ponieważ zbierają dane wejściowe i przetwarzają je na instrukcje sterowania urządzeniami wykonawczymi. Od prawie 30 lat zapewniamy naszym Klientom obsługę w zakresie:

  • Instalacji sterownia i automatyki przemysłowej (w oparciu o systemy ASIX, Siemens PCS7).
  • Przeglądów i remontów przyrządów pomiarowych automatyki przemysłowej w ramach norm ISO.
  • Utrzymania ruchu automatyki.
  • Dokumentacji AKPiA.