Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe ELEKTROREM Sp. z o.o. w Janikowie powstało 1 października 1993 roku jako pierwsza samodzielna firma z restrukturyzacji Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA S. A. w Janikowie. Wyłączono z działalności JANIKOSODY S. A. remonty instalacji elektrycznych nieskiego i wysokiego napięcia, oraz prace modernizacyjno - inwestycyjne po stronie elektrycznej. Nowa firma przejęła w ramach porozumienia stron 35 pracowników, z których 28 stało się udziałowcami nowej spółki.

W wyniku intensywnej działalności. remontowej i inwestycyjnej Janikowskich Zakładów Sodowych realizowaliśmy modernizację układu elektrycznego kolejki linowej, układu zasilającego 6 kV na obiegach zamkniętych wód chłodniczych i wirowania bikarbonatu i innych obiegach produkcyjnych. Realizowaliśmy na wytwórni ciekłego dwutlenku węgla w Janikowie instalację elektryczną dla firmy Praxair Polska. Wszystko to umożliwiało stały rozwój firmy w wyniku którego uruchomiliśmy nowe gałęzie usług dla ludności.

W 1994 roku spółka ELEKTROREM zakupiła grunt pod budowę stacji paliw w Janikowie, której nie było w mieście mimo rozwijającej się szybko motoryzacji w Polsce. Stacje paliw wybudowano ze środków firmy i uruchomiono w marcu 1995 roku. W czerwcu 1997 roku podpisano umowę patronacką z Petrochemią Płock na sprzedaż paliw tej rafinerii na naszej stacji.W roku 2000 przejęliśmy usługi AKPiA od Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODY S.A., świadczymy usługi remontowe silników elektrycznych dla Zakładów Tłuszczowych w Kruszwicy oraz innych firm naszego regionu. Firma realizuje również usługi na terenia naszego miasta i gminy, na rzecz firm tu działających oraz instytucji publicznych.

W roku 2001 przejęliśmy na mocy porozumienia z Janikowskimi Zakładami Sodowymi JANIKOSODA S.A. 27 pracowników eksploatacji urządzeń elektrycznych w ruchu 4BOP. Obecnie realizujemy bardzo szeroki zakres usług serwisowych, remontowych, elektrycznych i AKPiA. Zadania swoje realizujemy nie tylko na rzecz JANIKOSODY S.A., ale również dla Zakładów Tłuszczowych KRUSZWICA, Kombinatu Cementowo - Wapienniczego KUJAWY, Cukrowni JANIKOWO i innych firm oraz miasta Janikowa.

Obecnie zatrudniamy 84 pracowników i 16 uczniów odbywających praktyczna naukę zawodu. Obroty roczne kształtują się na poziomie 10 mln. zł. Swą obecną i przyszłą działalnością chcemy stworzyć warunki dla pokonania konkurencji na rynku i zapewnienia godnych warunków bytu swojej załogi.


Copyright (c) 2004 by Elbitech   
Designed by Łukasz Frankowski